Son Sayı

jcosohis, Journal of Communication, Sociology and History Studies is a peer-reviewed academic journal published biannually. (open access and free publishing) ISSN: 2791-7584 DOI: 10.53723


Editör

Dr. Didem Deniz Anamur


Editör Yardımcısı

Dr. Taybe Topsakal


Türkiye  19.07.2021
Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Hakan Gülçay /Fatma Abdukaya  
Hate Speech Against Women In Magazine News

 1, Ss, 1-19

Magazin Haberciliğinde Kadına Yönelik Nefret Söylemi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.3
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur Karaca /Didem Deniz Anamur  
An Analysis Of The Use of Cloud Computing Technology In New Media Broadcasting

 1, Ss, 20-28

Yeni Medya Yayıncılığında Bulut Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.5
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Sezgin /Ramazan Kaya  
Digital Public Relations Or E-PR

 1, Ss, 29-41

Dijital Halkla İlişkiler veya E-PR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.6
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Vehbi İmamoğlu  
The Institution Of Kadiasker In The Ottoman State

 1, Ss, 42-49

Osmanlı Devleti’nde Kadıaskerlik Kurumu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.2
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem Çalık  
Indian Ocean Struggles in Ottoman-Portuguese Relations in the Age of Geographical Discovery

 1, Ss, 50-57

Coğrafi Keşifler Çağında Osmanlı-Portekiz İlişkilerinde Hint Okyanusu Mücadeleleri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.53723/cosohis.4
Özet | Abstract | Tam Metin |