Yayın Kurulu


Dergi Kurulları/ Journal Rules

Editör

Dr. Didem Deniz Anamur    (Uşak / Türkiye)

Editör Yardımcısı            

Dr. Taybe Topsakal              (Uşak / Türkiye)

Alan Editörleri

Prof. Dr. Ahsen Armağan (Emekli Öğretim Üyesi )/ Türkiye     ----    Sosyoloji

Prof. Dr. Murat Sezgin (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye        ----   İletişim

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Samsun/Türkiye     ------  Tarih

Yayın ve Danışma Kurulu

Prof Dr. Jörg Klinger (Berlin Freie Universität) Berlin/ Almanya

Prof. Dr. Ema Miljkovic (Belgrade University) Belgrad/ Sırbistan

Prof. Dr. Sivakumar Sivasubramanyam (The University of the Western Cape) Western Cape/ Republic of South Africa

Prof. Dr. Rainer Maria Czichon (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Ahsen Armağan (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Murat Sezgin (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Samsun/Türkiye

Prof. Dr. Gülay Karşıcı (Marmara Üniversitesi) İstanbul/ Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Safa Yeprem (Marmara Üniversitesi) İstanbul/ Türkiye

Prof. Dr. Birol Can (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut ( Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) Sivas/ Türkiye

Prof. Dr. Mehtap Aydıner Uygun (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) Niğde/ Türkiye

Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ (Uşak Üniversitesi) Uşak/Türkiye

Prof. Dr. Sedat Bayrakal (Uşak Üniversitesi)  Uşak/Türkiye

Prof. Dr. Dursun Dilek (Sinop Üniversitesi)  Sinop/Türkiye

Prof.  Dr. Şadiye Deniz (Ege Üniversitesi) İzmir/Türkiye

Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İmamoğlu (Sinop Üniversitesi) Sinop/Türkiye

Doç. Dr. Yasemin Kılınçarslan (Uşak Üniversitesi) Uşak/Türkiye

Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu (Ege Üniversitesi) İzmir/Türkiye

Doç. Dr. Biray Çakmak (Uşak Üniversitesi)  Uşak/Türkiye

Doç Dr. Rıfat Becerikli (Yozgat Bozok Üniversitesi) Yozgat/Türkiye

Doç. Dr. Şakir Çakmak (Ege Üniverstesi) İzmir/Türkiye

Doç. Dr. Türkan Acar (Uşak Üniversitesi) Uşak/Türkiye

Doç. Dr. Gülçin Dilek (Sinop Üniversitesi) Sinop/Türkiye

Doç. Dr. Elif Gürsoy (Uşak Üniversitesi) Uşak/ Türkiye

Doç. Dr. Ahmet Dönmez (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Çankırı/Türkiye

Dr. Polat Can (Uşak Üniversitesi) Uşak/ Türkiye

Dr. Onur Keşaplı (Uşak Üniversitesi) Uşak/ Türkiye

İletişim Alanı Hakem Kurulu Başkanı                   

 Prof. Dr. Dr. Murat Sezgin,            Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi  /Uşak

Sosyoloji Alanı Hakem Kurulu Başkanı    

 Prof. Dr. Ahsen Armağan,       Emekli Öğretim Üyesi / İzmir

 Tarih Alanı Hakem Kurulu Başkanı

 Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi/ Samsun     

 Dil Editörleri  

 Prof. Dr. Murat Hişmanoğlu, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (İngilizce Dil Editörü)

 Prof. Dr. Ahmet Akçataş, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Türkçe Dil Editörü)

 Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İmamoğlu, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Osmanlı Türkçesi)    

 Dr. Yüksel Ersanlı,  Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (Almanca Dil Editörü)

İngilizce Çeviri Editörleri 

Dr. Yusuf Ziyaettin Turan, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Dr. Raşit Çolak, Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi