Yayın Kurulu


Editör 

Dr. Didem Deniz Anamur    (Uşak / Türkiye)

Editör Yardımcısı             

Dr. Taybe Topsakal              (Uşak / Türkiye)

Alan Editörleri 

Prof. Dr. Ahsen Armağan (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye     ----    Sosyoloji

Prof. Dr. Murat Sezgin (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye        ----   İletişim

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Samsun/Türkiye     ------  Tarih

Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Ahsen Armağan (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Murat Sezgin (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Yavuz Erler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Samsun/Türkiye

Prof. Dr. Ema Miljkovic (Belgrade University) Belgrad/ Sırbistan

Prof Dr. Jörg Klinger (Berlin Freie Universität) Berlin/ Almanya

Prof. Dr. Rainer Marıa Czichon (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Gülay Karşıcı (Marmara Üniversitesi) İstanbul/ Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Safa Yeprem (Marmara Üniversitesi) İstanbul/ Türkiye

Prof. Dr. Birol Can (Uşak Üniversitesi) Uşak / Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut ( Sivas Cumhuriyet Üniversitesi) Sivas/ Türkiye

Prof. Dr. Mehtap Aydıner Uygun (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi) Niğde/ Türkiye

Prof. Dr. Murat Mustafa Öntuğ (Uşak Üniversitesi) Uşak/Türkiye

Prof. Dr. Sedat Bayrakal (Uşak Üniversitesi)  Uşak/Türkiye

Prof. Dr. Dursun Dilek (Sinop Üniversitesi)  Sinop/Türkiye

Prof.  Dr. Şadiye Deniz (Ege Üniversitesi) İzmir/Türkiye

Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İmamoğlu (Sinop Üniversitesi) Sinop/Türkiye

Doç. Dr. Yasemin Kılınçarslan (Uşak Üniversitesi) Uşak/Türkiye

Doç. Dr. Sevinç Gök İpekçioğlu (Ege Üniversitesi) İzmir/Türkiye

Doç. Dr. Biray Çakmak (Uşak Üniversitesi)  Uşak/Türkiye

Doç Dr. Rıfat Becerikli (Yozgat Bozok Üniversitesi) Yozgat/Türkiye

Doç. Dr. Şakir Çakmak (Ege Üniverstesi) İzmir/Türkiye

Doç. Dr. Türkan Acar (Uşak Üniversitesi) Uşak/Türkiye

Doç. Dr. Gülçin Dilek (Sinop Üniversitesi) Sinop/Türkiye

Doç. Dr. Elif Gürsoy (Uşak Üniversitesi) Uşak/ Türkiye

Doç. Dr. Ahmet Dönmez (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Çankırı/Türkiye

Dr. Polat Can (Uşak Üniversitesi) Uşak/ Türkiye

Dr. Onur Keşaplı (Uşak Üniversitesi) Uşak/ Türkiye