Yazım ve Yayın İlkeleri


İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi Yayın İlkeleri ve Başvuru Şartları

Genel Kurallar

 • Uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa yayınlanmaktadır.
 • Dergimizde, özgün araştırma makaleleri, çeviri, kitap tanıtımı, kongre-sempozyum haberleri ve vefat yazıları (nekroloji) yayınlanır.
 • Yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekir.
 • Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler, yayınlanmamış olmak kaydıyla kabul edilebilir.
 • Yayımlama kararı çıksa dahi başka bir yerde yayınlandığı tespit edilen yazılar yayın listesinden çıkarılır.
 • İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisinin dili İngilizce ve Türkçedir. Gerektiğinde farklı dillerde yayın kabul edilir.
 • İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi kabul edilir.  Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.
 • Sistem üzerinden başvurusu yapılan çalışmaların doküman belgesinde çalışmayı hazırlayan ve ya hazırlayanların isimleri kesinlikle olmayacaktır.
 • Çevirilerde, mütercim, orijinal makalenin yazarından alınan izin yazısını Yayın Takip Sistemi üzerinden ibraz etmelidir.
 • Makale ve çevirilerde, metinden bağımsız olarak 150-250 aralığında kelimeyi aşmayacak Türkçe ve İngilizce özetler ile 3-7 kelime aralığında anahtar kelime bulunmalı ve bunlar başvuru esnasında Yayın Takip Sistemi’nde istenen yere ve makalenin ilk sayfasına eklenmelidir. İngilizce makaleler için Türkçe özet mutlaka yukardaki şartlar göz önünde tutularak yazılmalıdır.
 • Makalelerin içeriği ve eklerinin (resim, çizim, harita, belge vb.)telif sorumluluğu yazara aittir. İlerde telif sorunu çıkan çalışmalar hemen yayından kaldırılır.
 • Dergide yayınlanan makalelerin yayın hakkı İletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisine aittir. Telif hakkı sanal ortamda yayınlanmayı da kapsar. Yazılar, Kurumdan izin alınmaksızın, basılı veya elektronik olarak başka bir yerde yayımlanamaz.
 • Çalışma metni iThentical veya turnitin intihal programlarından birinden alınan raporla sisteme yüklenmelidir. Makalelerdeki intihal oranı kaynakça da dahil olmak üzere %20'yi geçmemelidir. 

 

Yazım Kuralları

 • Araştırma Metni: A4 boyutunda Microsoft Word uyumlu programda 11 punto Cambria yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Araştırmanın Başlığı: , 14 punto, regular (normal) ve küçük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Metin içindeki ana başlıklar 11 punto, küçük harf ve bolt (koyu) olarak sola hizalı; ara başlıklar 11 punto, koyu (bolt) ve küçük harf yazılmalı, sola hizalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.
 • Araştırma Bilgileri: Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 11 nk aralık bırakıldıktan sonra 11 punto regular (normal), küçük harf ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. ( * ) işareti ile sayfanın altına unvan, üniversite, fakülte, bölüm, şehir/ülke, e-posta ve ORCID bilgileri 9 punto olarak verilmelidir.
 • Araştırmanın Yazımı: Metin, 11 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 3 cm, alttan: 3 cm, sağdan: 3 cm, soldan: 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır aralığı tam aralık 4 nk olmalıdır. Paragraf araları 6nk, paragraf girintisi 0,5 cm olmalıdır. (Metin içinde yer alan görseller ve ekler için satır aralığı birden çok, 1,15 nk olmalıdır.)
 • Araştırma Metin Üst ve Alt Bilgisi: Üstbilgi-Altbilgi, makalenin ilk sayfasında olmayacak şekilde üstbilgi kısmında çift sayfaya yazarın adı ve soyadı; tek sayfaya makalenin anlamlı kısaltılmıs¸ hâli küçük harfle, 11 punto yazılmalıdır.
 • Araştırmada Yer Alan Alıntılar: 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde metne göre 1 punto küçük italik olarak yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

 

Araştırmanın Dip Notları

 • Dergimizde makaleler Chicago ve APA dipnot stili kabul edilmektedir.
 • APA stili kullanan makaleler; sayfa içinde yazı boyutuyla aynı büyüklük ile verilmesi gerekmektedir.
 • Chicago stili kullanan makaleler; sayfa altında 9 punto ve makale ile yazı stili aynı olmalıdır. (iki yana hizala olmalıdır)
 • Kaynakça 4 nk aralıkta ve yazar soyadına göre alfabetik sıralı olmalıdır.