Makale Değerlendirme Süreciİletişim, Sosyoloji ve Tarih Araştırmaları Dergisi, çift kör hakemlik sistemini uygular. Dergiye gönderilen makalelerin yazarları hakemlerin, hakemler de yazarların kimlik bilgilerini, çalıştıkları kurumları ve akademik unvanlarını göremez. Bu yapı özel yazılımla güvence altına alınmıştır.

Makale Kabul Süreci

 1. Yazar makaleyi, yazar ismi olmadan (word dosyasını ve intihal raporunu) sisteme yükler.
 2. Makale intihal raporunun oranı dipnotlar dâhil %20 altında olması gerekir. Rapor, İthenticate veya Turnitin programlarından birinden alınmış olması gerekmektedir.
 3. Sistemde yüklenen makale iletişim, sosyoloji ve tarih alanlarından birine uygun olup olmadığının kontrolü için yine sistem üzerinden isimsiz alan editörlerine gönderilir.
 4. Etik rapor gerekli olup olmadığı editörler tarafından incelenir. Gerekliyse etik rapor ayrıca istenir. 
 5. Makale; iletişim, sosyoloji ve tarih alanlarına uygun ise sistem, alanla ilişkili 2 adet otomatik kör hakem atar, değilse makale alan dışı denilerek reddedilir.
 6. Alanlara uygun makale; dil editörleri tarafından incelenir. Uygun değilse makale düzeltilmesi için tekrar reddedilir.
 7. Dergi sekretaryası şekilsel inceleme yapar.

 

Makale Hakem Süreci

 

 1. Akademisyenler, makalenin hakemi olduğunu sistemin gönderdiği telefon mesajı ve mail ile öğrenirler.
 2. Hakem makaleyi en geç 1 ay içinde değerlendirmesi istenir. 1 Ay içinde hakem mazeretsiz makaleyi değerlendirmemiş ise yeni hakem ataması yapılır.
 3. İki hakemden biri yayınlanabilir, diğeri yayınlanamaz derse üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur ve son hakem makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.
 4. Hakem görüşlerine göre olumlu olan makale (hakem düzeltmelerinin ardından) yayın sürecine alınır. 
 5. Bu süreç tamamen sistemin üzerinden yapılır. Gizliliği azaltacak mail veya posta kesinlikle kullanılmaz.

Yayın Süreci

 1. Hakemlerden olumlu görüş alan makale tekrar okunması için mail yoluyla yazara gönderilir.
 2. Yazar 1 hafta içinde tekrar cosohis@gmail.com adresine makaleyi geri gönderir.
 3. Dergi sekretaryası makaleye doi numarası alır.
 4. Sekretarya daha sonra orcid ve yazar bilgilerini makaleye ekleyerek yayına hazırlar