Digital Public Relations Or E-PR
(Dijital Halkla İlişkiler veya E-PR )

Yazar : Murat Sezgin  /Ramazan Kaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 29-41
    


Özet

Digital public relations is recognized as one of the very important concepts raised with the digitized world. This concept, which arises as a result of the evolution of life towards digital, refers to a situation where problems are eliminated and risk management is carried out with the light of digital tools. Digital public relations, one of the most preferred options for corporate brands and organizations with growth goals, is a necessary alternative to ensure online visibility. Because it is not considered possible for a brand that has lagged behind in digitalization to achieve success. Digital public relations, which has become one of the most important issues of recent years, is the basis of this study. In particular, it was desirable to focus on the development and use of the concept. It will be very valuable to make sense of digital public relations, which is the most important element of digital transformation, with this work.Anahtar Kelimeler

Digital Public Relations, Risk Management, Digital Transformation, E-PRAbstract

Dijital halkla ilişkiler, dijitalleşen dünya ile gündeme gelmiş oldukça önemli kavramlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Yaşamın dijitale doğru evrilmesi neticesinde ortaya çıkan bu kavram sorunların ortadan kaldırılması ve risk yönetiminin dijital araçlar ışığıyla gerçekleştirildiği bir durumu ifade eder. Kurumsal markalar ve büyüme hedefi olan kuruluşların en çok tercih ettiği seçeneklerden bir tanesi olan dijital halkla ilişkiler, online görünürlüğün sağlanması için bir alternatiftir. Çünkü dijitalleşmede geri kalmış bir markanın başarıya ulaşması pek de mümkün kabul edilmemektedir. Son yılların en önemli konularından biri olmayı başaran dijital halkla ilişkiler bu çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Özellikle de kavramın gelişimi ve kullanımı üzerinde durulmak arzu edilmiştir. Dijital dönüşümün en önemli unsuru olan dijital halkla ilişkileri bu çalışma ile anlamlandırmak çok değerli olacaktır.Keywords

Dijital Halkla İlişkiler, Risk Yönetimi, Dijital Dönüşüm, E-PR