An Analysis Of The Use of Cloud Computing Technology In New Media Broadcasting
(Yeni Medya Yayıncılığında Bulut Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme )

Yazar : Onur Karaca  /Didem Deniz Anamur  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 20-28
    


Özet

This study aims to evaluate how the cloud communication technology, which we can be defined as virtual archiving that has entered our lives with the new media, is used and whether its users trust this technology or not.

While the new expression of the new media concept in its name describes the digitization of the media, the technology it brings has very strong effects in terms of social change. It is observed that with the new media, communication is more interactive and makes the user more active, the spread is accelerated, the concept of time has changed, and it can be stored more easily due to the simplification of the archiving feature. In addition to individual use, many different platforms such as newspapers, TV channels or channels serving on different platforms over the internet, and many institutions of the private and public sector have started to actively use cloud technology. This technology, which we describe as big data, is described as the new dimension of archiving and is expected to continue its existence in the future. In this respect, it is very valuable to understand what cloud computing technology is, its reliability and function.

In line with the results of our study, it is seen that there is a rapidly advancing trend towards cloud technologies. However, this technology still has vulnerabilities and legal regulations need to be made for the future.

 Anahtar Kelimeler

Cloud Computing, New Media, Use of Cloud ComputingAbstract

Bu çalışma, yeni medya ile birlikte hayatımıza giren sanal arşivleme olarak nitelendirebileceğimiz bulut iletişim teknolojisinin nasıl kullanıldığını ve kullanıcılarının bu teknolojiye güven duyup duymadıklarına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapma amacı taşımaktadır.

Yeni medya kavramının adındaki yeni ifadesi aslında medyanın sayısallaşmasını anlatırken, beraberinde getirdiği teknoloji toplumsal değişme açısından oldukça güçlü etkilere sahiptir. Yeni medya ile birlikte iletişimin daha etkileşimsel olduğu ve kullanıcıyı daha aktif hale getirdiğini, yayılımın hızlandığını, zaman kavramının değiştiğini, arşivleme özelliğinin basitleşmesinden ötürü daha kolay saklanabildiği gözlemlenmektedir. Bireysel kullanımın yanı sıra gazeteler, TV kanalları ya da internet üzerinden farklı platformlarda hizmet veren kanallar, özel ve kamu sektörünün birçok kurumu gibi çok farklı platformlar da bulut teknolojisini aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Arşivlemenin yeni boyutu olarak nitelendirilen büyük veri olarak nitelendirdiğimiz bu teknoloji, şimdi olduğu kadar gelecekte de varlığını devam ettireceği öngörülmektedir. Bu açıdan bulut bilişim teknolojisinin ne olduğu, güvenilirliği ve işlevini anlamak oldukça değerli olmaktadır.

Çalışmamızdan çıkan sonuçlar doğrultusunda, bulut teknolojilerine yönelik hızla ilerleyen bir eğilim olduğunu görülmektedir. Bununla birlikte bu teknolojinin hala açıklarının olduğu ve ileriye yönelik düzenlemelerin yapılması gerekliliği bulunmaktadır.Keywords

Bulut Bilişim, Yeni Medya, Bulut Bilişim Kullanımı