The School Years Of The President Adnan Menderes; From Neighborhood School To Ankara Law Faculty
(Başvekil Adnan Menderes’in Okul Yılları; Mahalle Mektebi’nden Ankara Hukuk Fakültesi’ne )

Yazar : Bircan Kayacan Cangul    
Türü :
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 5
Sayfa : 69-79
    


Özet

When the studies on the Prime Minister Adnan Menderes were examined, it was determined by us that the education life was not handled independently and this study was written. Adnan Menderes starts primary school in the local school. Adnan Menderes continued his secondary education in İzmir İttihat ve Terakki High School, which is known as İzmir Girls' High School in 1910. Later, he enrolls in the American College in Kızılçullu, which will allow him to meet Celal Bayar, but while he was studying in his last year, the First World War broke out in 1916. Menderes is summoned to the reserve officers training station on the Anatolian side of Istanbul. He leaves school in last year and goes to the army. However, when the train caravan that Menderes was in set off to fight the Syrian-Palestinian front, Menderes caught tropical malaria and and he continues duty behind the Izmir Front. A law is enacted for students who could not finish high school in the Republican era and they are considered to have finished school. As a result, with this high school graduation arrangement, Adnan Menderes was accepted as a high school graduate in 1932, while he was a member of Aydın, and enrolled in Ankara Law Faculty and completed his education in three years.Anahtar Kelimeler

Adnan Menderes, Local School, İttihat ve Terakki High School, Kızılçullu American College, Ankara Faculty of Law.Abstract

Başvekil Adnan Menderes üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim hayatının müstakil bir şekilde işlenmediği tarafımızdan tespit edilmiş ve bu çalışma kaleme alınmıştır. Adnan Menderes, ilköğrenimini mahalle mektebinde tamamlar. Orta öğrenimine ise 1910 yılında günümüzde İzmir Kız Lisesi olarak bilinen İzmir İttihat ve Terakki İdadisi’nde devam eder. Daha sonra Celal Bayar ile tanışmasına vesile olacak, Kızılçullu Amerikan Koleji’ne kaydını aldırır fakat son sınıfı okurken, 1916 yılında I. Dünya Savaş’ı başlar ve Başvekil Menderes, İstanbul Anadolu yakasındaki yedek subaylar talimgâhına çağrılır. Lise son sınıfta cepheye katılmak için okulunu yarıda bırakır ve askere gider. Suriye-Filistin cephesinde savaşmak için tren kafilesi yola çıktığında Menderes, tropikal sıtmaya yakalanır ve görevine İzmir Cephesi’nin gerisinde devam eder. Kendisi gibi askerlik nedeniyle okullarını tamamlayamayan lise öğrencileri, Cumhuriyet döneminde çıkan bir kanun ile liseyi bitirmiş sayılırlar. Nitekim Başvekil Adnan Menderes de bu lise mezuniyeti düzenlemesiyle 1932’de Aydın mebusuyken lise mezunu sayılarak Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptırır ve eğitimini üç yılda tamamlar.Keywords

Adnan Menderes, Mahalle Mektebi, İttihad ve Terakki İdadisi, Kızılçullu Amerikan Koleji, Ankara Hukuk Fakültesi.