Hate Speech Against Women In Magazine News
(Magazin Haberciliğinde Kadına Yönelik Nefret Söylemi )

Yazar : Hakan Gülçay  /Fatma Abdukaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 1
Sayfa : 1-19
    


Özet

Magazine journalism gives information about the lifestyles, ways of thinking and fashions of famous people. This transfer of information can be positive or negative when there is a woman related situation. When we look at the studies conducted in magazine journalism and other news categories, it has been observed that negative content and meanings such as sexist, marginalization, discrimination and hatred are produced in the news about women. In this sense, it has become important to examine the news about women more frequently and to show on which elements the inequality and negative discourses directed towards them are realized. The main goal of this study is to seek an answer to the question of how hate speech against women is constructed in magazine journalism. For this purpose, news about Meryem Uzerli's pregnancy statement on the official websites of Yeni Akit and Sözcü newspapers were chosen as a sample study and analyzed mutually. The analyzed news texts were analyzed by Teun Van Dijk's critical discourse analysis method. As a result of the study, it was determined that both newspapers made accusations and qualifications containing hate speech against women in the news. While Yeni Akit newspaper approached the event from its own ideological perspective and clearly conveyed the hate speech against women, Sözcü newspaper approached the event with a more magazine approach and indirectly made statements that made women negative.Anahtar Kelimeler

Magazine Journalism, Hate Speech Against Women, Yeni Akit and SözcüAbstract

Magazin haberciliği, ünlü kişilerin yaşam tarzlarını, düşünme biçimlerini ve modaları hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgi aktarımı kadınla ile ilgili bir durum olduğunda pozitif olmakla birlikte negatifte olabilmektedir. Magazin haberciliği ile diğer haber kategorilerinde yapılan çalışmalara bakıldığında, kadınla ilgili yapılan haberlerde cinsiyetçi, ötekileştirişi, ayrımcılık ve nefret gibi negatif içeriklerin ve anlamların üretildiği gözlenmiştir. Bu anlamda kadınlarla ilişkili haberlerin daha sık incelenerek onlara yönelik gerçekleştirilen eşitsizlikçi ve olumsuz söylemlerin hangi unsurlara üzerinden gerçekleştiğini göstermek önemli bir hal almıştır. Bu çalışmanın da temel hedefi, magazin haberciliğinde kadına yönelik nefret söyleminin nasıl bir şekilde inşa edildiği sorusuna yanıt aramaktadır. Bu amaçla, Yeni Akit ve Sözcü gazetelerinin resmi web sitelerinde yer alan Meryem Uzerli’nin hamilelik açıklamasıyla ilgili haberler örneklem incelemesi olarak seçilip karşılıklı bir biçimde çözümlenmiştir. İncelenen haber metinleri Teun Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, her iki gazetenin de haberde kadına yönelik nefret söylemi içeren ithamlarda, nitelendirmelere bulunduğu tespit edilmiştir. Yeni Akit gazetesi kendi ideolojik perspektifinden olaya yaklaşarak kadına yönelik nefret söylemini net bir şekilde aktarırken Sözcü gazetesi daha magazinsel bir yaklaşımla olaya yaklaşmış ve dolaylı bir biçimde kadını negatifleştiren söylemlerde bulunmuştur.Keywords

Magazin Haberciliği, Kadına Yönelik Nefret Söylemi, Yeni Akit ve Sözcü