The Relationship Between Gender Roles and Conspicuous Consumption in Generation Z
(Z Kuşağında Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Gösterişçi Tüketim Arasındaki İlişki )

Yazar : Murat Sezgin  Özlem Yağız  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 4
Sayfa : 12-26
    


Özet

Today, wants and needs are in a mixed state. Do we consume our preferred places, products or services because we really need them or because we want them? With the changing global system, some of our requests have started to be shown and consumed in case of need. While consuming and choosing a product, we make choices not only in line with the needs but also in line with the stimuli coming from the external environment. As it can be understood from here, there are factors that come from the external environment and guide our preferences. Our status can be affected by these factors. It is possible to talk about the effect of status from the place w ego to the product we consume and the service we receive. While determining our own status, the role of brands is more. The fact that the brand is well known and preferred by many people can affect the Status. Since brands are influential in determining Status, we tend to prefer places with high prestige in the society while meeting our needs or wishes. In our study, it will be examined whether there is an effect of conspicuous consumption due to going to Starbucks.Anahtar Kelimeler

Generation Z, Conspicuous Consumption, Gender and StarbucksAbstract

Günümüzde istekler ve ihtiyaçlar birbirine karışmış bir durumdadır. Tercih ettiğimiz mekanları, ürünleri ya da hizmetleri gerçekten ihtiyacımız olduğu için mi tüketiyoruz yoksa istediğimiz için mi? Değişen küresel sistem ile bazı isteklerimiz ihtiyaç halinde gösterilip tüketilmeye başlanmıştır. Bir ürünü tüketirken ve seçim yaparken de sadece ihtiyaç doğrultusunda değil dış çevreden gelen uyarıcılar doğrultusunda seçim yapmaktayız. Buradan anlaşılabileceği gibi dış çevreden gelen ve tercihlerimize yön veren faktörler mevcuttur. Bu faktörler doğrultusunda statümüz etkilenebilmektedir. Gittiğimiz mekandan, tükettiğimiz ürüne ve aldığımız hizmete kadar statünün etkisinden söz etmek mümkündür. Kendi statümüzü belirler iken markalara düşen rol fazladır. Markasının iyi bir şekilde çok fazla kişi tarafından bilinmesi ve tercih edilmesi statüyü etkileyebilmektedir. Markaların statü belirleme noktasında etken olmasından dolayı ihtiyaçlarımızı ya da isteklerimizi karşılar iken de toplum içinde saygınlığı yüksek olan yerleri tercih etme eğilimi göstermekteyiz. Çalışmamızda Starbucks’a gidilme nedeni ile gösterişçi tüketimin etkisinin olup olmadığı incelenecektirKeywords

Z kuşağı, , Gösterişçi Tüketim, Toplumsal cinsiyet ve Starbucks