Russia - Ukraine Geopolitical Crisis and Its Reflections on Turkey-Based Commercial Maritime Activities in the Black Sea Region
(Rusya - Ukrayna Jeopolitik Krizi Ve Karadeniz’de Türkiye Eksenli Ticari Denizcilik Faaliyetlerine Yansımaları )

Yazar : Yusuf Ziya Şipal    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 4
Sayfa : 45-53
    


Özet

Turkey is in a very important strategic position. It has a strong commercial network between the coasts it owns and the countries neighboring these coasts. The globalizing economy has brought along geopolitical risks. Turkey has a long coast in the Black Sea and the level of geopolitical risk in the Black Sea is very high. This crisis is also experienced in Russia and Ukraine, two countries that have a coast to the Black Sea. Behind the crisis are the imperial states' efforts to expand and dominate the region in line with political and political purposes, and their economic interests. On the other hand, Russia pursues different policies with both commercial partnerships and military-strategic partnerships. The geopolitical crisis of Russia and Ukraine, which is based on such dynamics, is also closely related to Turkey. Because these two countries are important trade partners of our country. This situation compelled Turkey to implement a policy of balances, but it still suffered great economic losses from the war between the two countries. In the study, the problems that the aforementioned geopolitical crisis caused in trade with Turkey, especially in commercial maritime activities, were tried to be analyzed.Anahtar Kelimeler

Geopolitical Risk in Black Sea, Commercial Maritime ShippingAbstract

Türkiye stratejik olarak oldukça önemli konuma sahip bir ülkedir. Sahip olduğu kıyılar ile bu kıyılara komşu olan ülkeler arasında güçlü bir ticari ağ bulunmaktadır. Küreselleşen ekonomi beraberinde jeopolitik riskleri de doğurmuştur. Türkiye’ nin en uzun kıyı şeritlerinden biri olan Karadeniz de bu jeopolitik riskler açısından büyük potansiyel arz etmektedir. Nitekim Karadeniz’ in karşı kıyısında bulunan iki ulus, Rusya ve Ukrayna bu krizi en derinden yaşayan iki önemli ülkedir. Yaşanan krizin arkasında emperyal devletlerin politik ve siyasi amaçlar doğrultusunda bölgedeki yayılma ve tahakküm çabaları ve ekonomik menfaatleri de bulunmaktadır. Buna karşılık Rusya da gerek ticari birliktelikler ve gerekse de askeri- stratejik ortaklıklarla farklı politikalar gütmektedir. Temelinde bu tür dinamiklerin olduğu Rusya ve Ukrayna jeopolitik krizi Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir. Çünkü bu iki ülke ülkemizin önemli ticari partnerleridir. Bu durum Türkiye’yi bir dengeler siyaseti uygulamaya mecbur bırakmıştır ancak yine de iki ülke arasında yaşanan savaştan ekonomik anlamda büyük zararlar görmüştür. Çalışmada anılan jeopolitik krizin Türkiye ile ticarette özellikle de ticari denizcilik faaliyetlerinde ortaya çıkardığı sorunlar analiz edilmeye çalışılmıştır.Keywords

Karadeniz’ de Jeopolitik Risk, Ticari Deniz Taşımacılığı