Artificial Intelligence and Youth's Digital Transformation Process
(Yapay Zeka ve Gençlerin Dijital Dönüşüm Süreci )

Yazar : Pınar Zarif Tapkan    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 23-29
    


Özet

The main purpose of artificial intelligence, which is described as a machine, software or program that thinks and decides like a human, is to develop and grow human talents significantly. In order not to lag behind the era with the developing technology, especially young people should be in close contact with artificial intelligence. However, with artificial intelligence, it has become easier on the one hand and difficult on the other, because it has become a necessity for each individual to keep himself updated and follow the technological changes. In this context, young people need to be trained, raised awareness and encouraged about artificial intelligence. In particular, the participation of university students to the student communities related to artificial intelligence will contribute not only to their own development but also to the institution and country. On the other hand, new professions come into our lives with the rapid change of the digital world. It is essential for young people to keep themselves up-to-date about new professions and areas regardless of their education In order not to lag behind artificial intelligence, which is a new way of international competition, they should follow the advantages provided in our country and attempt to benefit from the offered supports.Anahtar Kelimeler

Artificial Intelligence, Digital Transformation, Artificial Intelligence Transformation ProcessAbstract

İnsan gibi düşünebilen ve karar verebilen makine, yazılım ya da program geliştirme olarak tanımlanan yapay zekanın temel amacı insan yeteneklerini belirgin şekilde geliştirmek ve bunlara katkıda bulunmaktır. Gelişen teknolojiyle birlikte çağın gerisinde kalmamak için her bireyin özellikle gençlerin yapay zeka ile yakın temasta olması gerekmektedir. Ancak yapay zeka ile birlikte hayat bir taraftan kolaylaşırken bir taraftan da zorlaşmıştır, çünkü her bireyin kendini güncel tutması ve teknolojik değişimleri takip etmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu bağlamda gençlerin yapay zeka konusunda eğitimler almaları, bilinçlendirilmeleri ve cesaretlendirilmeleri gerekmektedir. Özellikle üniversite öğrencilerinin yapay zeka ile ilişkili öğrenci topluluklarında yer almalarının hem öğrencilere hem de kuruma, kendi gelişimleri ve ülkemizin kalkınması açısından önemli katkıları olacaktır. Diğer taraftan dijital dünyanın hızlı değişimiyle birlikte yeni meslekler de hayatımıza girmektedir. Gençlerin aldıkları eğitim ne olursa olsun yeni meslekler ve yeni alanlar konusunda da kendilerini güncel tutmaları elzemdir. Ülkelerarası yeni rekabet aracı olan yapay zekanın gerisinde kalmamak için ülkemizde sağlanan birtakım avantajları da takip etmeli sunulan desteklerden faydalanabilmek için girişimlerde bulunmaları gerekmektedir.Keywords

Yapay Zeka, Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka Dönüşüm Süreci