An Ethical Study of the Representation of Ukrainian War Victims in Digital Newspapers
(Ukraynalı Savaş Mağduru Çocukların Dijital Gazetelerdeki Temsiline Yönelik Etik Bir İnceleme )

Yazar : Sinem Onar   / Şebnem Yavuz  
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 3
Sayfa : 30-51
    


Özet

Due to the war launched by Russia against Ukraine on February 24, 2022, many lives were lost and the society was negatively affected by this situation. At this point, children who are defenseless in the face of war appear as “war victims”. Considering the representation of children who are victims of war in the digital newspaper, it is seen that there are ethical problems. In addition, there are dramatized and sensational discourses in news content about children who are victims of war. As a method in the research, discourse analysis method, which is a qualitative analysis, is used to analyze how the language used in the news in the digital newspapers for Ukrainian war victims is included in the texts and contexts. In this study, it is aimed to examine whether there is an ethical problem regarding the representation of Ukrainian war victim children news in digital newspapers in the context of child-focused journalism. In this sense, 3 different digital newspapers with different editorial policies were determined, and the news about the Ukrainian child victims of war in the digital newspapers of Yeni Şafak, Hürriyet and Sözcü between 24 February 2022 and 31 March 2022 were examined has been revealed.Anahtar Kelimeler

War, Child, Digital Newspaper, Representation, Ukrainian ChildAbstract

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşanmış ve toplum bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiş bulunmaktadır. Bu noktada savaş karşısında savunmasız olan çocuklar ise “savaş mağduru” olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaş mağduru çocukların dijital gazetedeki temsiline bakıldığında etik sorunların olduğu görülmektedir. Ayrıca savaş mağduru çocuklara ilişkin haber içeriklerinde, dramatize ve sansasyonel söylemlerin varlığı söz konusu olmaktadır. Araştırmada yöntem olarak Ukraynalı savaş mağduru çocuklara yönelik dijital gazetelerdeki haberlerde kullanılan dilin, metin ve bağlamlarda nasıl yer aldığını analiz etmek amacıyla nitel bir analiz olan söylem analizi yöntemi kullanılmaktadır. Bu araştırmada dijital gazetelerde yer alan Ukraynalı savaş mağduru çocuk haberlerinin, çocuk odaklı habercilik bağlamında temsiline ilişkin etik bir sorun olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda yayın politikası farklı ideolojilerde olan 3 farklı dijital gazete tespit edilerek, 24 Şubat 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki Yeni Şafak, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin dijital gazetelerinde yer alan Ukraynalı savaş mağduru çocuk konulu haberler incelenmiş ve bunun sonucunda ise seçilen haberlerde bazı etik sorunların olduğu ortaya konulmuştur.Keywords

Savaş, Çocuk, Dijital Gazete, Temsil, Ukraynalı Çocuk