In The Light Of Comparative Literature The Figure Of A Male In Between Two Women In Theodor Storm’s Viola Tricolor And Gerhard Hauptmann’s Linesman Thiel
(Karşılaştırmalı Edebiyat Işığında Thodor Storm’un Viola Tricolor Ve Gerhard Hauptmann’ın Hat Bekçisi Thıel Eserlerinde İki Kadın Arasında Kalmış Erkek Figürü )

Yazar : Yüksel ERSAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa : 29-38
    


Özet

Studies on literature are very old, but the history of Comparative Literature studies does not go back to very old. Although at first it comes to mind that comparison is limited only with the works of two different languages and cultures, there is no limit in fact; even the works of the same author can be compared. Comparison is not made randomly on two works. It is required that the works should have "Comparable" features. These features can be the similarities in subject matter, motif, expression technique; the influence of works each other; language features and etc. The method used in the study is the comparison method. Here, we tried to investigate the motif of a male in between two women in realist and naturalist works of Thodor Storm’s Viola Tricolor and Gerhard Hauptmann’s Linesman Thiel.Anahtar Kelimeler

Comparative Literature, G. Hauptmann, Th. Storm, German Literature, Male Figure, In between Two WomenAbstract

Edebiyat üzerine yapılan çalışmalar çok eskiye dayanmaktadır, ancak karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının tarihi çok da eskilere gitmemektedir. İlk anlamda iki farklı dil ve kültürün eserinin karşılaştırılması akla gelse de aslında burada bir sınır yoktur, aynı yazarın eserleri bile karşılaştırılabilir. Karşılaştırma ancak karşılaştırılabilir özelliği olan iki eser üzerinde yapılabilir, rastgele iki eser üzerine yapılamaz. Karşılaştırılabilir özellikler ise konuda, motifte, anlatım tekniğinde benzerlik, birbirinden etkilenmesi, dil özellikleri vb. konularda olabilmektedir. Yöntem karşılaştırma yöntemidir. Bu araştırmada realizm ve natüralizm dönemlerinde eser vermiş iki Alman yazarın – Theodor Storum’un Viola Tricolor ve Gerhard Hauptmann’ın Hat Bekçisi Thiel – eserlerinde “iki kadın arasında kalmış erkek” motifi ele alınmaktadır.Keywords

Karşılaştırmalı Edebiyat, G. Hauptmann, Th. Storm, Alman Edebiyatı, İki Kadın Arasında Kalmış Erkek Figürü