The effects of Social Awareness Level in The Fight Against Childhood Obesity
(Çocukluk Çağı Obezitesiyle Mücadelede Toplumsal Farkındalık Düzeyinin Etkisi )

Yazar : Fatma SİYİMER İMAMOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa : 17-28
    


Özet

Childhood obesity, which is one of the most important health problems of modern times, is showing a rapidly increasing trend in Turkey as well as throughout the world. Studies conducted on obesity have shown that there are many other diseases caused by obesity. For this reason, especially World Health Organization, doctors and researchers have warned about personal and social problems caused by obesity and have begun to conduct various researches and projects. However, the desired level has not been reached yet. Although there are many reasons of this situation, it can be said that the level of social awareness is insufficient, starting from childhood. Therefore, although the problems caused by obesity are accepted by the society and individuals in particular, the issue of what kind of a strategy should be followed to eliminate them has not been resolved. It is necessary to start the fight against obesity from childhood and to create a social awareness that covers the early period. This research is a study that points out the importance of social awareness in the fight against obesity and offers suggestions in this context. As a result of the research, it has been shown that obesity is a common social problem and a disease that can be prevented especially by creating an awareness level aiming for proper nutrition and active life style.Anahtar Kelimeler

Childhood Obesity, Fighting Obesity, Child HealthAbstract

Modern zamanın en önemli sağlık problemlerinden biri olan çocukluk çağı obezitesi, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla artış eğilimi içerisindedir. Obezite üzerine yapılmış çalışmalar, obezitenin neden olduğu pek çok başka hastalık olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, doktorlar ve araştırmacılar obezitenin yol açtığı kişisel ve toplumsal sorunlarla ilgili uyarılarda bulunmuş; çeşitli araştırma ve projeler yapmaya başlamışlardır. Ancak henüz istenen seviyeye gelinememiştir. Bu durumun birçok nedeni olmakla birlikte özellikle çocukluk çağından başlamak üzere toplumsal farkındalık düzeyinin yetersiz olmasından söz edilebilir. Dolayısıyla obezitenin yol açtığı sorunlar toplum ve özelde bireyler tarafından kabul edilmekle birlikte ortadan kaldırılmasına yönelik nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusu çözümlenememiştir. Obeziteyle mücadeleye çocukluk çağından itibaren başlamak ve erken dönemi kapsayan toplumsal bir farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Bu araştırma, obezitenin ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğuna olan vurguyla obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine işaret eden ve bu bağlamda öneriler sunan bir çalışmadır. Araştırmanın sonucunda obezite yaygın bir toplumsal problem ve özellikle doğru beslenme ve hareketli yaşam tarzını hedefleyen bir farkındalık düzeyi oluşturmayla önlenebilir bir hastalık olduğu ortaya konmuştur.Keywords

Çocukluğ Çağı Obezite, Obeziteyle Mücadele, Çocuk Sağlığı