Suiters Of The Palace
(Sarayın Terzileri )

Yazar :   Ekleyen  Feyza Bakır
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa : 51-56
    


Özet

Until the century, there weren’t any significant changes in the clothing style of  Ottoman rulers who have known with their chocies of classical  and luxurious style of clothing. When the clothing of the sultans are examined, it is seen that they had a cap called crest for their head, a caftan or fur as a dress, a shalwar for their legs and boots or shoes on their feet. The units that played a significant role in the preparation on the clothes that continued in the classical style were abolished in the 19th century. And these tailors replaced by the tailors from the west. This had an important effect on the dressing style and became an important factor for the changing in the dress style. In the work which is the subject of the stufy, the units that produced clothes for the Ottoman palace are explained by classifying them.Anahtar Kelimeler

Ottoman, Palace Tailor, Textile, Clothing, Fabric, Silk, KaftanAbstract

   Klasik ve lüks giyim tarzı ile dikkat çeken Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinde 19.yüzyıla kadar belirgin değişiklik görülmemiştir. Padişahların giyimi incelendiğinde başlarında sorguç adı verilen başlık, üstlerinde kaftan ya da kürk, altlarında şalvar ve ayaklarında çizme ya da ayakkabı görülmektedir. Klasik tarzda devam eden kıyafetlerin hazırlanmasında rol oynayan birimler 19.yüzyılda lağvedilmiş yerine batıdan gelen terziler alınmıştır. Bu durum giyim tarzının değişmesinde önemli bir faktördür. İncelemeye konu olan eserde Osmanlı sarayına kıyafet üreten birimler sınıflandırılarak anlatılmıştır.Keywords

Osmanlı, Saray Terzisi, Tekstil, Kıyafet, Kumaş, İpek, Kaftan