Napoleon’s Egyptian Experience Effects On The Ottoman State
(Napolyon’un Mısır Seferinin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri )

Yazar : Bünyamin Örnek    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 2
Sayfa : 39-50
    


Özet

Britain, which gained significant gains as a result of the Seven Years' War, continued to expand its dominance in overseas regions as a rapidly rising power against France, which disturbed the French. The French, who were particularly disturbed by the British dominance in the Mediterranean and India, sent their army under the command of Napoleon to Egypt in 1798 to seize the roads leading to India, the most important colony of the British, in order to weaken the British both politically and economically. The struggle in the region intensified again, with the alliance of the Ottomans, Russia and the United Kingdom in Egypt, which was exposed to the occupation of Napoleon in 1801. With the recapture of Egypt from the French in 1801, the French Army withdrew from Egypt with the negotiations held in Alexandria. Napoleon's Egypt Campaign had failed, and this time Napoleon left behind thousands of dead people and a chaotic region. Benefiting from the turmoil in the region, the Mamluk Beys fought among themselves, and the extent to which the Ottoman Empire's authority was weakened in the region was revealed. In addition, this time had important consequences in terms of realizing the military power between the East and the WestAnahtar Kelimeler

Napoleon, Egypt, OttomanEmpire, Ebuhur, Akka, Cairo, AlexandriaAbstract

Yedi Yıl Savaşları sonucunda önemli kazanımlar elde eden İngiltere, Fransa karşısında hızla yükselen bir güç olarak deniz aşırı bölgelerde hâkimiyetini genişletmeye devam etmesi Fransızları rahatsız etmişti. Özellikle İngilizlerin Akdeniz ve Hindistan’daki hâkimiyetlerinden rahatsız olan Fransızlar, İngilizleri hem siyasi hem ekonomik olarak zayıflatmak için İngilizlerin en önemli sömürgesi konumundaki Hindistan’a giden yolları ele geçirerek İngiltere’yi zor duruma sokmak üzere 1798 yılında Napolyon komutasında ordusunu Mısır’a gönderdi. Napolyon’un işgaline maruz kalan Mısır, 1801 yılında Osmanlı, Rusya ve Birleşik Krallığın ittifak yapmasıyla birlikte bölgede mücadele tekrar kızıştı. 1801 yılında Mısır’ın Fransızlardan geri alınmasıyla İskenderiye’de yapılan müzakereyle Fransız Ordusu Mısır’dan çekilmiştir. Napolyon’un Mısır Seferi başarısızlıkla sonuçlanmış ve Napolyon bu sefer ardından arkasında binlerce ölü insan ve karmaşa içinde bir bölge bırakmıştı. Bölgedeki karışıklıklardan yararlanan Memluk Beyleri kendi içlerinde savaşa tutuşmuş ve bölgede Osmanlı Devleti’nin otoritesinin ne derecede zayıfladığı gözler önüne serilmiştir. Ayrıca bu sefer Doğu ile Batı arasındaki askeri gücün fark edilmesi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.Keywords

Napolyon, Mısır, Osmanlı Devleti, Ebuhur, Akka, Kahire, İskenderiye