Özet


Dijital Halkla İlişkiler veya E-PR

Dijital halkla ilişkiler, dijitalleşen dünya ile gündeme gelmiş oldukça önemli kavramlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Yaşamın dijitale doğru evrilmesi neticesinde ortaya çıkan bu kavram sorunların ortadan kaldırılması ve risk yönetiminin dijital araçlar ışığıyla gerçekleştirildiği bir durumu ifade eder. Kurumsal markalar ve büyüme hedefi olan kuruluşların en çok tercih ettiği seçeneklerden bir tanesi olan dijital halkla ilişkiler, online görünürlüğün sağlanması için bir alternatiftir. Çünkü dijitalleşmede geri kalmış bir markanın başarıya ulaşması pek de mümkün kabul edilmemektedir. Son yılların en önemli konularından biri olmayı başaran dijital halkla ilişkiler bu çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Özellikle de kavramın gelişimi ve kullanımı üzerinde durulmak arzu edilmiştir. Dijital dönüşümün en önemli unsuru olan dijital halkla ilişkileri bu çalışma ile anlamlandırmak çok değerli olacaktır.Anahtar Kelimeler

Dijital Halkla İlişkiler, Risk Yönetimi, Dijital Dönüşüm, E-PR


Kaynakça