Özet


Yeni Medya Yayıncılığında Bulut Bilişim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Bir Değerlendirme

Bu çalışma, yeni medya ile birlikte hayatımıza giren sanal arşivleme olarak nitelendirebileceğimiz bulut iletişim teknolojisinin nasıl kullanıldığını ve kullanıcılarının bu teknolojiye güven duyup duymadıklarına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapma amacı taşımaktadır.

Yeni medya kavramının adındaki yeni ifadesi aslında medyanın sayısallaşmasını anlatırken, beraberinde getirdiği teknoloji toplumsal değişme açısından oldukça güçlü etkilere sahiptir. Yeni medya ile birlikte iletişimin daha etkileşimsel olduğu ve kullanıcıyı daha aktif hale getirdiğini, yayılımın hızlandığını, zaman kavramının değiştiğini, arşivleme özelliğinin basitleşmesinden ötürü daha kolay saklanabildiği gözlemlenmektedir. Bireysel kullanımın yanı sıra gazeteler, TV kanalları ya da internet üzerinden farklı platformlarda hizmet veren kanallar, özel ve kamu sektörünün birçok kurumu gibi çok farklı platformlar da bulut teknolojisini aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Arşivlemenin yeni boyutu olarak nitelendirilen büyük veri olarak nitelendirdiğimiz bu teknoloji, şimdi olduğu kadar gelecekte de varlığını devam ettireceği öngörülmektedir. Bu açıdan bulut bilişim teknolojisinin ne olduğu, güvenilirliği ve işlevini anlamak oldukça değerli olmaktadır.

Çalışmamızdan çıkan sonuçlar doğrultusunda, bulut teknolojilerine yönelik hızla ilerleyen bir eğilim olduğunu görülmektedir. Bununla birlikte bu teknolojinin hala açıklarının olduğu ve ileriye yönelik düzenlemelerin yapılması gerekliliği bulunmaktadır.Anahtar Kelimeler

Bulut Bilişim, Yeni Medya, Bulut Bilişim Kullanımı


Kaynakça