Özet


Coğrafi Keşifler Çağında Osmanlı-Portekiz İlişkilerinde Hint Okyanusu Mücadeleleri

15. yüzyıl sömürgecilik çağının başlangıcı olarak bilinmektedir. Sömürgecilik, Avrupa krallıklarının egemenliklerini güçlendirmek için ekonomik yönü ağır basan bir faaliyet olmuştur. Dünyada sömürgeciliği coğrafi keşifler sonucunda Portekizler başlatmıştır. Yeni yerlerin keşfi, Portekiz krallıklarını bir anda Avrupa güç dengesinin en üstüne taşımıştır. Portekiz Krallığının coğrafi keşiflere verdiği önem bu başarısının altındaki temel nedendir. Başarının kazanılmasın da kaşiflerin desteklemesi ve okyanusu aşabilecek gemilerin inşa edilmesi Portekiz Krallığının başlattığı bir politika olmuştur. Sömürülen bölgelerin kaynakların ve insan gücü sömüren ülkelere aktarımı politikası Portekizlere yeterli gelmemiştir. Krallık klasik doğu ticaretini de hakim olmak istemektedir. Böylece Portekiz-Osmanlı siyasi ilişkileri başlamıştır. Portekiz krallığının amacı elinde tuttuğu güçlü donanama ile dünyadaki bütün ticaret yollarına egemen olmak, Osmanlı Devleti’nin amacı ise doğu ticaretinin önemini kaybetmesini engellemektir. Bu çalışmada Keşifler Çağına öncülük eden Portekizlilerin 15. ve 16. yüzyıllardaki sömürgecilik faaliyetleri ve bunun Osmanlı Devleti’ne olan etkileri, iki devletin Baharat yolu ticaretine egemen olmak için Hint okyanusunda giriştikleri mücadeleleri bağlamında ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler

Keşifler Çağı, Portekiz, Osmanlı Devleti, Sömürgecilik, Hint Okyanusu, Açe


Kaynakça