Özet


Belediyelerin Sosyal Medya Platformlarını Kullanma Biçimleri: Uşak Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma

Sosyal medya mecraları günümüzde hem kişilerarası iletişim hem de kitle iletişimi için önemli bir rol üstlenmektedir. Özellikle kitle iletişimi konusunda gerek özel sektör gerekse kamu kurum ve kuruluşları için aktif olarak kullanılan sosyal medya mecraları belediyeler için de fazlasıyla önem teşkil etmektedir. Yaptıkları hizmetleri paylaşma ve halkla etkileşim halinde olmak için sosyal medya mecralarını kullanan belediyeler bu mecraları geleneksel kitle iletişim araçlarına nazaran daha çok tercih etmektedir. Buradan yola çıkılarak araştırma kapsamında Uşak Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sosyal medya mecraları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı belediyelerin hangi mecralarda hesaplarının olduğu, hesaplarda var olan bilgilerin yeterli olup olmadığı, mecraların ne kadar aktif kullanıldığı ve yapılan paylaşımların ne yönde olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada belediyelerin altı aylık süre kapsamında yapılan paylaşımları belirli kategorilere göre ayrılmış ve sosyal medya platformlarını en çok hangi alanda kullandıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında Uşak Belediyesi, Banaz Belediyesi, Eşme Belediyesi, Sivaslı Belediyesi, Ulubey Belediyesi ve Karahallı Belediyesinin Facebook, Twitter, Instagram hesapları incelenmiştir. Araştırma sonucunda ise araştırmaya konu olan belediyeler arasında sosyal medyayı en aktif kullanan belediyenin Uşak Belediyesi olduğu görülmüştür. Yapılan analiz kapsamında ise Uşak Belediyesi’nin en çok etkinlikler, haber/duyuru/davet ve hizmet kategorilerinde paylaşım yapıldığı ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler

Sosyal Medya, Belediye 2.0, Sosyal Medya Kullanımı, Uşak Belediyesi


Kaynakça