Özet


Taliban’ın Afgan Kadın Gazetecilerin Mesleklerini İcra Etmemesine Yönelik Uyguladığı Baskılar ve Engeller

Kadın gazeteciler mesleklerini icra ederken büyük problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemin oluşmasındaki en büyük etken, toplumsal cinsiyet ve ataerkil toplum yapısının kadına karşı oluşturduğu olumsuz yargılardır. Bunun dışında kadın gazetecilerin mesleklerini icra etmesine olanak tanımayan unsurlardan biri de din olgusu bağlamında gelişen rejimlerdir; bu rejimlerden bir tanesi ise günümüzde Taliban’dır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 2001 yılında iktidarını kaybeden ve sonrasında on beş Ağustos 2021 tarihinde Afganistan’da yönetimini tekrar ele geçiren Taliban’ın, Afgan kadın gazetecilerin mesleklerini icra etmemesine yönelik uyguladığı baskıların ve engellerin hangi eylemler üzerinden gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’de on altı Ağustos ile bir Eylül 2021 tarihleri arasında T24, Kronos, Medyascope, BBC News Türkçe ve Evrensel haber sitelerinde Afgan kadın gazeteciler ile ilgili yayınlanan haber metinleri incelenmiştir. İncelenmeye tabi tutulan haber metinleri nitel içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, Taliban yönetiminin kadın gazetecilerin mesleklerini icra etmesini çeşitli yollarla engellediği ve baskılar yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu engellerin ve baskıların başında, Taliban’ın kadın gazetecilere şiddet uygulaması, tehdit etmesi, ekrana çıkmasını önlemesi, iş yerlerine alınmasına izin vermemesi, yerlerine başkalarının atanması, kamera gibi araçlarına el konması, militanlar tarafından sözlü olarak korkutulması ve medya yöneticilerini taciz etmesi gelmektedir.Anahtar Kelimeler

Taliban, Kadın Gazeteciler, Meslek, Engel, Haber Siteleri


Kaynakça