Özet


Başvekil Adnan Menderes’in Okul Yılları; Mahalle Mektebi’nden Ankara Hukuk Fakültesi’ne

Başvekil Adnan Menderes üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde eğitim hayatının müstakil bir şekilde işlenmediği tarafımızdan tespit edilmiş ve bu çalışma kaleme alınmıştır. Adnan Menderes, ilköğrenimini mahalle mektebinde tamamlar. Orta öğrenimine ise 1910 yılında günümüzde İzmir Kız Lisesi olarak bilinen İzmir İttihat ve Terakki İdadisi’nde devam eder. Daha sonra Celal Bayar ile tanışmasına vesile olacak, Kızılçullu Amerikan Koleji’ne kaydını aldırır fakat son sınıfı okurken, 1916 yılında I. Dünya Savaş’ı başlar ve Başvekil Menderes, İstanbul Anadolu yakasındaki yedek subaylar talimgâhına çağrılır. Lise son sınıfta cepheye katılmak için okulunu yarıda bırakır ve askere gider. Suriye-Filistin cephesinde savaşmak için tren kafilesi yola çıktığında Menderes, tropikal sıtmaya yakalanır ve görevine İzmir Cephesi’nin gerisinde devam eder. Kendisi gibi askerlik nedeniyle okullarını tamamlayamayan lise öğrencileri, Cumhuriyet döneminde çıkan bir kanun ile liseyi bitirmiş sayılırlar. Nitekim Başvekil Adnan Menderes de bu lise mezuniyeti düzenlemesiyle 1932’de Aydın mebusuyken lise mezunu sayılarak Ankara Hukuk Fakültesi’ne kaydını yaptırır ve eğitimini üç yılda tamamlar.Anahtar Kelimeler

Adnan Menderes, Mahalle Mektebi, İttihad ve Terakki İdadisi, Kızılçullu Amerikan Koleji, Ankara Hukuk Fakültesi.


Kaynakça