Özet


Adnan Menderes Döneminde Yüksek Öğrenim ve Teknik Üniversiteler

1950-1960 yılları arasında on yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes, ülkeyi kalkındıracak faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan eğitimli gençlerin yetişebilmesi amacıyla yön gösterici çalışmalara imza atmıştır. Adnan Menderes döneminde eğitime verilen önem, bu alana yapılan kaynak aktarımı, halkın bilinçlendirilmesi, gençlerin yönlendirilmesi gibi yaklaşımlar sayesinde iktidara geldiğinde üç olan üniversite sayısı yediye çıkarılmış, aynı zamanda sonraki dönemlerde kurulacak üniversitelerin de temelleri atılmıştır. Ayrıca o yıllarda kurulan üniversiteler sayesinde Türkiye’de yükseköğretim konusunda bir kurucu tecrübe edinilerek günümüzdeki üniversitelerin de akademik alt yapısı oluşturulmuştur. Bu bağlamda özellikle teknik üniversiteler nezdinde, yeni kuşakların en ileri teknolojilerle eğitilmesi amacıyla Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) kurulmasında önemli rol üstlenmiştir. Netice olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 180 yıl sonra Türkiye'de iki teknik üniversite daha Adnan Menderes’in desteği ve teşvikiyle onun döneminde kurulmuştur. Burada öngörülen temel amaç sadece gelişmiş ülkelerdeki bilimi öğretmek değil, aynı zamanda bilim üreten ve dünya çapında yönlendirebilen eğitim kurumlarının kurulması olup her iki üniversitede kuruluş hedefine ulaşmıştır.Anahtar Kelimeler

eğitim, teknik üniversite


Kaynakça