Özet


Magazin Haberciliğinde Kadına Yönelik Nefret Söylemi

Magazin haberciliği, ünlü kişilerin yaşam tarzlarını, düşünme biçimlerini ve modaları hakkında bilgi vermektedir. Bu bilgi aktarımı kadınla ile ilgili bir durum olduğunda pozitif olmakla birlikte negatifte olabilmektedir. Magazin haberciliği ile diğer haber kategorilerinde yapılan çalışmalara bakıldığında, kadınla ilgili yapılan haberlerde cinsiyetçi, ötekileştirişi, ayrımcılık ve nefret gibi negatif içeriklerin ve anlamların üretildiği gözlenmiştir. Bu anlamda kadınlarla ilişkili haberlerin daha sık incelenerek onlara yönelik gerçekleştirilen eşitsizlikçi ve olumsuz söylemlerin hangi unsurlara üzerinden gerçekleştiğini göstermek önemli bir hal almıştır. Bu çalışmanın da temel hedefi, magazin haberciliğinde kadına yönelik nefret söyleminin nasıl bir şekilde inşa edildiği sorusuna yanıt aramaktadır. Bu amaçla, Yeni Akit ve Sözcü gazetelerinin resmi web sitelerinde yer alan Meryem Uzerli’nin hamilelik açıklamasıyla ilgili haberler örneklem incelemesi olarak seçilip karşılıklı bir biçimde çözümlenmiştir. İncelenen haber metinleri Teun Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, her iki gazetenin de haberde kadına yönelik nefret söylemi içeren ithamlarda, nitelendirmelere bulunduğu tespit edilmiştir. Yeni Akit gazetesi kendi ideolojik perspektifinden olaya yaklaşarak kadına yönelik nefret söylemini net bir şekilde aktarırken Sözcü gazetesi daha magazinsel bir yaklaşımla olaya yaklaşmış ve dolaylı bir biçimde kadını negatifleştiren söylemlerde bulunmuştur.Anahtar Kelimeler

Magazin Haberciliği, Kadına Yönelik Nefret Söylemi, Yeni Akit ve Sözcü


Kaynakça