Özet


Z Kuşağında Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Gösterişçi Tüketim Arasındaki İlişki

Günümüzde istekler ve ihtiyaçlar birbirine karışmış bir durumdadır. Tercih ettiğimiz mekanları, ürünleri ya da hizmetleri gerçekten ihtiyacımız olduğu için mi tüketiyoruz yoksa istediğimiz için mi? Değişen küresel sistem ile bazı isteklerimiz ihtiyaç halinde gösterilip tüketilmeye başlanmıştır. Bir ürünü tüketirken ve seçim yaparken de sadece ihtiyaç doğrultusunda değil dış çevreden gelen uyarıcılar doğrultusunda seçim yapmaktayız. Buradan anlaşılabileceği gibi dış çevreden gelen ve tercihlerimize yön veren faktörler mevcuttur. Bu faktörler doğrultusunda statümüz etkilenebilmektedir. Gittiğimiz mekandan, tükettiğimiz ürüne ve aldığımız hizmete kadar statünün etkisinden söz etmek mümkündür. Kendi statümüzü belirler iken markalara düşen rol fazladır. Markasının iyi bir şekilde çok fazla kişi tarafından bilinmesi ve tercih edilmesi statüyü etkileyebilmektedir. Markaların statü belirleme noktasında etken olmasından dolayı ihtiyaçlarımızı ya da isteklerimizi karşılar iken de toplum içinde saygınlığı yüksek olan yerleri tercih etme eğilimi göstermekteyiz. Çalışmamızda Starbucks’a gidilme nedeni ile gösterişçi tüketimin etkisinin olup olmadığı incelenecektirAnahtar Kelimeler

Z kuşağı, , Gösterişçi Tüketim, Toplumsal cinsiyet ve Starbucks


Kaynakça