Özet


Osmanlı–Rus İlişkilerinin Tarihî Seyri

Bu çalışmada uzun yıllar hüküm süren Osmanlı Devleti ile yine hüküm sürdüğü dönemlerde büyük güç addedilen Rus İmparatorluğu’nun ilişkileri incelenmiş, bu iki güç merkezini sıklıkla savaşmaya ve bazen de barışmaya zorlayan olaylar ve olgular üzerinde durulmuştur. İki devlet arasındaki tüm bu gelişmeler müsebbiplerinin yanı sıra sonuçları üzerinden değerlendirilmiş ve bu değerlendirmede gelişmelerin kronolojik sırası gözetilmiştir. İki devlet arasındaki bunca temas ve hadise incelenip değerlendirildikten sonra varılan ilk ve genel sonuç Osmanlı tarihinin Rusya’dan bağımsız ve Rus tarihinin de Osmanlı’dan bağımsız anlatılamayacağı, bu tarih sahasının girift bir hâl aldığı çıkarımıdır.Anahtar Kelimeler

Osmanlı Devleti, Rus İmparatorluğu, Çar I. Nikola, II. Abdülhamid


Kaynakça