Özet


Yeni Bir Jüri Kademesi Olarak Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’nde Ara Seçici Kurul Örneği

2014’ten beri düzenlenen ve 2018 itibarıyla uluslararası ölçeğe taşınan Uşak Kısa Film Festivali, söz konusu gidişatla beraber her geçen yıl daha fazla film başvurusu almış ve etkinlik yapısında değişikliklere gitmiştir. Yarışma sayısını, Uluslararası Kısa Film, Ulusal Kısa Film ve Ulusal Öğrenci Filmleri olarak üçe çıkaran festivalin başat yeniliği ise seçici kurul sisteminde görülmüştür. İlk yılından bu yana ön seçici kurul (ön jüri) ve ana seçici kurul (ana jüri) ile beraber ikili bir süreç uygulayan festival, başvuru sayısındaki radikal artışla beraber ilk olarak ön jürideki üye sayısını arttırmıştır. Ancak aynı kademenin hem gösterime girecek filmleri belirlemesi hem de hangi filmlerin hangi dallarda yarışacağına karar vermesi sebebiyle bu sistemin, çeşitliliği besleyecek şekilde değişmesi gerektiği görüşü öne çıkmıştır. 2019’da alınan kararla, ön ve ara jüriye ek olarak ara jüri kademesini oluşturan festival yönetimi, ara seçici kurul adındaki bu yeni yapıya, ön seçici kurulun gösterime aldığı filmleri izlemek ve aralarından hangilerinin hangi dallarda yarışacağına karar verdikten sonra finalistleri ana seçici kurula iletmek görevlerini tanımlamıştır. 2021 Aralık ayında sekizincisi düzenlenen Uluslararası Uşak Kısa Film Festivali’yle birlikte üç yıldır faaliyette olan ara seçici kurul örneğine dair gereksinim, işleyiş ve sonuçların irdeleneceği bu çalışmada şu ana kadar bu kurulda yer almış jüri üyeleri ile aynı yıllarda finalist olmuş yönetmenlere sorular yöneltilerek, kurul ve kararlarının olumlu-olumsuz çıktıları, eleştirel bir bakış açısıyla tartışmaya açılacaktır. Diğer festivallerde tespit edilen benzer örneklerin de değerlendirileceği ve Uşak Kısa Film Festivali deneyimiyle kıyaslanacağı çalışmada, kısa metrajın günümüzde geldiği nokta göz önüne alındığında ara seçici kurul yapısının şeffaf, nesnel ve sağlıklı festival programlanmaları için neden gerekli bir kademe olduğu açıklanacaktır.Anahtar Kelimeler

Uşak Kısa Film Festivali, Kısa Metraj Film, Ara Seçici Kurul


Kaynakça