Özet


Dijital Medyada Deprem Haberlerini İnfografikler Üzerinden Okumak: Anadolu Ajansı ve TRT Haber Örneği

İçerisinde bulunduğumuz dijital iletişim çağında, haber üretim süreci ve gazetecilik faaliyetleri yoğun olarak dijital medya ile desteklenmektedir. Dijital medya, haber üretim sürecinde verilerin ulaşılmasını kolaylaştırmakta ve ulaşılan verilerin de tasnif edilerek sade bir şekilde okuyucuya aktarılmasını sağlamaktadır. Bilimsel nitelikli haber türlerinde yoğun veri kullanımı olduğundan, bu haberlerde verilerin görselleştirilerek hikaye edilmesi haberin anlaşılırlığı bakımından önemlidir. İnfografik haberler de, verilerin görsel unsurlarla desteklenerek hikaye edilmesini sağlamaktadır. Günümüzde yayıncı kurumların da web sayfalarında ayrı bir sekme altında yer verdikleri infografik haberler, habere ilişkin konunun görsel unsurlar üzerinden rahat bir şekilde anlaşılmasında ve okuyucunun/kullanıcının dikkatinin çekilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Son zamanlarda dünyada ve Türkiye’de meydana gelen depremlere ve doğal afetlere yönelik dijital medyada yer alan infografik haberlere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada, infografik habercilik alanında faaliyet gösteren önemli yayıncı kurumlardan olan Anadolu Ajansı ve TRT Haber’de yer alan deprem temalı infografik haberler, içerik analizi yöntemiyle değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ışığında, deprem temalı infografik haberlerin çoğunlukla Türkiye’de ve dünyada meydana gelen depremlere ilişkin genel bilgiler sunduğu görülmüştür. Depremin içerisinde barındırdığı risklere, oluşum anında yapılması gerekenlere ve deprem sonrasında zararların en aza indirgenmesine yönelik farkındalık kazandırıcı ve harekete geçirici bilgilere ise infografik haberler içerisinde nadiren yer verilmiştir. Ayrıca her ne kadar konuya ilişkin zengin görsel unsurları barındırsa da, bu haberlerin dayandığı veri kaynaklarının da sınırlılık gösterdiği ortaya konmuştur.



Anahtar Kelimeler

Dijital Medya, Afet Haberciliği, Deprem Haberleri, İnfografik, Risk İletişimi


Kaynakça