Özet


Japon Modernleşmesi Üzerinden Türkiye ve Japonya Ekonomik İlişkileri

Geniş perspektifte tarihsel süreçler irdelendiğinde, Japonya’nın ülkemiz için kalkınma modeli olabileceği düşüncesinin en eski temelleri Osmanlı İmparatorluğu devlet politikalarından yer almaktadır. Türkiye’de ise 1950’lerden itibaren tekrar tartışma platformları hazırlayan Japon Kalkınma Modeli düşüncesi, özellikle 1980’lerde politikasal ve siyasi destekler sağlayarak popüler bir yargısal kavram haline dönüşmüştür. Bu çalışma ile birlikte, Japon Kalkınma Modeli fikri bağlamında Japon Modernleşmesi üzerinden Türkiye ve Japonya ekonomik ilişkilerini tarihsel süreçler içerisinde irdelemektedir. Bu çerçevede ise Japon modernleşmesi ve Batı ilişkilerini konu bütünlüğüne katarak, Türkiye-Japonya iktisadi ilişkileri üzerinden söz konusu sorunları ve çözüm önerilerini, yatırım alanlarını, anlaşma ve protokolleri kapsamaktadır.Anahtar Kelimeler

Japon Kalkınma Modeli, Japonya Modernleşmesi, İktisadi İlişkiler, Tarihsel Süreç, Modernleşme Modeli.


Kaynakça