Özet


Ukraynalı Savaş Mağduru Çocukların Dijital Gazetelerdeki Temsiline Yönelik Etik Bir İnceleme

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşanmış ve toplum bu durumdan olumsuz yönde etkilenmiş bulunmaktadır. Bu noktada savaş karşısında savunmasız olan çocuklar ise “savaş mağduru” olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaş mağduru çocukların dijital gazetedeki temsiline bakıldığında etik sorunların olduğu görülmektedir. Ayrıca savaş mağduru çocuklara ilişkin haber içeriklerinde, dramatize ve sansasyonel söylemlerin varlığı söz konusu olmaktadır. Araştırmada yöntem olarak Ukraynalı savaş mağduru çocuklara yönelik dijital gazetelerdeki haberlerde kullanılan dilin, metin ve bağlamlarda nasıl yer aldığını analiz etmek amacıyla nitel bir analiz olan söylem analizi yöntemi kullanılmaktadır. Bu araştırmada dijital gazetelerde yer alan Ukraynalı savaş mağduru çocuk haberlerinin, çocuk odaklı habercilik bağlamında temsiline ilişkin etik bir sorun olup olmadığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu anlamda yayın politikası farklı ideolojilerde olan 3 farklı dijital gazete tespit edilerek, 24 Şubat 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki Yeni Şafak, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinin dijital gazetelerinde yer alan Ukraynalı savaş mağduru çocuk konulu haberler incelenmiş ve bunun sonucunda ise seçilen haberlerde bazı etik sorunların olduğu ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler

Savaş, Çocuk, Dijital Gazete, Temsil, Ukraynalı Çocuk


Kaynakça