Özet


Sağlık Sektöründe Sosyal Medya Kullanımı: Instagram Yayınları Üzerine Bir İnceleme

Artan iletişim teknolojileri ile birlikte sosyal medyanın kullanım alanları giderek artmıştır. Gün geçtikçe çoğalan kullanıcı sayıları ile birlikte sosyal medya alanları sağlık alanında da işlev kazanmış ve bireylerin öncelikli olarak başvuru kaynağı haline gelmiştir. Böylelikle sağlık çalışanları tarafından da fazlası ile kullanılan sosyal medya platformları, sağlığın her alanında reklam verilebilir bir mecraya dönüşmüştür. Bu çerçevede sağlık sektöründe yer alan sağlık çalışanlarının sosyal medya hesapları ile birlikte sosyal medya kullanımındaki artışı bazı etik sorunları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultu ile çalışma kapsamında sağlık iletişimi, sosyal medya ve etik konuları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Çalışmada İnstagram’da yer alan ve söz konusu sosyal medya aracını aktif biçemde kullanan sağlık çalışanları ile ilgili üç kaynak irdelenmiş ve tarama modeli kullanılarak incelenen seçili sosyal medya hesaplarına içerik analizi yöntemi uygulanarak elde edilen veriler yorumlanmıştır. Sağlık alanında giderek daha fazla tercih edilen sosyal medya kullanımlarının etkileri güncel uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ile sağlık sektöründe yer alan yönetsel ilkeler bağlamında seçili gönderilerin analizi sağlanmış ve genel bir söylemde etik unsurlara uygunluğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler

Sağlık İletişimi, Sosyal Medya, Etik.


Kaynakça