Özet


Karşılaştırmalı Edebiyat Işığında Thodor Storm’un Viola Tricolor Ve Gerhard Hauptmann’ın Hat Bekçisi Thıel Eserlerinde İki Kadın Arasında Kalmış Erkek Figürü

Edebiyat üzerine yapılan çalışmalar çok eskiye dayanmaktadır, ancak karşılaştırmalı edebiyat çalışmalarının tarihi çok da eskilere gitmemektedir. İlk anlamda iki farklı dil ve kültürün eserinin karşılaştırılması akla gelse de aslında burada bir sınır yoktur, aynı yazarın eserleri bile karşılaştırılabilir. Karşılaştırma ancak karşılaştırılabilir özelliği olan iki eser üzerinde yapılabilir, rastgele iki eser üzerine yapılamaz. Karşılaştırılabilir özellikler ise konuda, motifte, anlatım tekniğinde benzerlik, birbirinden etkilenmesi, dil özellikleri vb. konularda olabilmektedir. Yöntem karşılaştırma yöntemidir. Bu araştırmada realizm ve natüralizm dönemlerinde eser vermiş iki Alman yazarın – Theodor Storum’un Viola Tricolor ve Gerhard Hauptmann’ın Hat Bekçisi Thiel – eserlerinde “iki kadın arasında kalmış erkek” motifi ele alınmaktadır.Anahtar Kelimeler

Karşılaştırmalı Edebiyat, G. Hauptmann, Th. Storm, Alman Edebiyatı, İki Kadın Arasında Kalmış Erkek Figürü


Kaynakça