Özet


Çocukluk Çağı Obezitesiyle Mücadelede Toplumsal Farkındalık Düzeyinin Etkisi

Modern zamanın en önemli sağlık problemlerinden biri olan çocukluk çağı obezitesi, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla artış eğilimi içerisindedir. Obezite üzerine yapılmış çalışmalar, obezitenin neden olduğu pek çok başka hastalık olduğunu ortaya koymuştur. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, doktorlar ve araştırmacılar obezitenin yol açtığı kişisel ve toplumsal sorunlarla ilgili uyarılarda bulunmuş; çeşitli araştırma ve projeler yapmaya başlamışlardır. Ancak henüz istenen seviyeye gelinememiştir. Bu durumun birçok nedeni olmakla birlikte özellikle çocukluk çağından başlamak üzere toplumsal farkındalık düzeyinin yetersiz olmasından söz edilebilir. Dolayısıyla obezitenin yol açtığı sorunlar toplum ve özelde bireyler tarafından kabul edilmekle birlikte ortadan kaldırılmasına yönelik nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusu çözümlenememiştir. Obeziteyle mücadeleye çocukluk çağından itibaren başlamak ve erken dönemi kapsayan toplumsal bir farkındalık oluşturmak gerekmektedir. Bu araştırma, obezitenin ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğuna olan vurguyla obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine işaret eden ve bu bağlamda öneriler sunan bir çalışmadır. Araştırmanın sonucunda obezite yaygın bir toplumsal problem ve özellikle doğru beslenme ve hareketli yaşam tarzını hedefleyen bir farkındalık düzeyi oluşturmayla önlenebilir bir hastalık olduğu ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler

Çocukluğ Çağı Obezite, Obeziteyle Mücadele, Çocuk Sağlığı


Kaynakça