Özet


Sarayın Terzileri

   Klasik ve lüks giyim tarzı ile dikkat çeken Osmanlı padişahlarının kıyafetlerinde 19.yüzyıla kadar belirgin değişiklik görülmemiştir. Padişahların giyimi incelendiğinde başlarında sorguç adı verilen başlık, üstlerinde kaftan ya da kürk, altlarında şalvar ve ayaklarında çizme ya da ayakkabı görülmektedir. Klasik tarzda devam eden kıyafetlerin hazırlanmasında rol oynayan birimler 19.yüzyılda lağvedilmiş yerine batıdan gelen terziler alınmıştır. Bu durum giyim tarzının değişmesinde önemli bir faktördür. İncelemeye konu olan eserde Osmanlı sarayına kıyafet üreten birimler sınıflandırılarak anlatılmıştır.Anahtar Kelimeler

Osmanlı, Saray Terzisi, Tekstil, Kıyafet, Kumaş, İpek, Kaftan


Kaynakça