Özet


Napolyon’un Mısır Seferinin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri

Yedi Yıl Savaşları sonucunda önemli kazanımlar elde eden İngiltere, Fransa karşısında hızla yükselen bir güç olarak deniz aşırı bölgelerde hâkimiyetini genişletmeye devam etmesi Fransızları rahatsız etmişti. Özellikle İngilizlerin Akdeniz ve Hindistan’daki hâkimiyetlerinden rahatsız olan Fransızlar, İngilizleri hem siyasi hem ekonomik olarak zayıflatmak için İngilizlerin en önemli sömürgesi konumundaki Hindistan’a giden yolları ele geçirerek İngiltere’yi zor duruma sokmak üzere 1798 yılında Napolyon komutasında ordusunu Mısır’a gönderdi. Napolyon’un işgaline maruz kalan Mısır, 1801 yılında Osmanlı, Rusya ve Birleşik Krallığın ittifak yapmasıyla birlikte bölgede mücadele tekrar kızıştı. 1801 yılında Mısır’ın Fransızlardan geri alınmasıyla İskenderiye’de yapılan müzakereyle Fransız Ordusu Mısır’dan çekilmiştir. Napolyon’un Mısır Seferi başarısızlıkla sonuçlanmış ve Napolyon bu sefer ardından arkasında binlerce ölü insan ve karmaşa içinde bir bölge bırakmıştı. Bölgedeki karışıklıklardan yararlanan Memluk Beyleri kendi içlerinde savaşa tutuşmuş ve bölgede Osmanlı Devleti’nin otoritesinin ne derecede zayıfladığı gözler önüne serilmiştir. Ayrıca bu sefer Doğu ile Batı arasındaki askeri gücün fark edilmesi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur.Anahtar Kelimeler

Napolyon, Mısır, Osmanlı Devleti, Ebuhur, Akka, Kahire, İskenderiye


Kaynakça