Özet


Eleştirel sağlık okuryazarlığı bağlamında dijital gazetelerde ‘’Corona Virüs’’ hakkında çıkan haberlerin incelenmesi

Devamlı gelişme içerisinde olan dünya düzeninde dijital gazeteler, imkanları dahilinde geleneksel gazeteleri geri planda bırakacak bir konuma gelmekle birlikte sağlıkla ilgili birçok konuya da bünyesinde yer verme potansiyeline sahip hale gelmiştir. Bu doğrultuda da çalışmada, dijital gazeteler, bireyin eleştirel sağlık okuryazarlığı becerilerini geliştirmesine katkı sağlayabilecek bir medya aracı olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmada, Hürriyet, Sözcü ve Yeni Şafak dijital gazetelerinin, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de görülen COVID-19 vakasından itibaren yayınladığı eleştirel sağlık okuryazarlığı kapsamındaki COVID-19 temalı haberlerinin; pandemiden en az zararla kurtuluşun bir yolu olarak görülen bireyin eleştirel sağlık okuryazarlığı becerilerinin gelişimine bir etkide bulunup bulunmadığı irdelenmektedir. Çalışma sonucunda ortaya çıkan bulgulara göre dijital gazetelerin, COVID-19 pandemisi ve bu süreçte sağlık hizmetleri ve politikalarındaki değişmeler ve gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirme niteliğine sahip haberlerinin, eleştirel sağlık okuryazarlığında önemli bir konumda olan; sağlık bilgi dağarcığının gelişmiş olması, bilinçli olma ve toplum sağlığı hakkındaki gelişmelere dair enformasyon sahibi olabilme becerilerinin gelişimine destek olduğunun tespit edilmesinin yanı sıra, sağlığın sosyal belirleyicilerine karşı farkındalık geliştirme, sağlık bilgilerine eleştirel perspektifle yaklaşabilme ve eleştirel bakış açısı oluşturma becerilerinin gelişmesi üzerinde katkıda bulunmada geri planda kaldığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler

Dijital Medya, Dijital Gazeteler, Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı, COVID-19, Pandemi


Kaynakça